• Looking for employees?
  • vlag taal
  • vlag taal

Interesuje cię praca
przy załadunku
i wyładunku?

headerafbeelding
afbeelding leeg
 

Znaki jakości i certyfikaty to gwarancja jakości

Laudam od 2007 r. spełnia wymogi normy NEN-4400-1. Norma ta – opracowana przez branżę pracy tymczasowej wraz z przedsiębiorstwami i organizacjami związkowymi – wyznacza odpowiednie standardy, by podatki i składki na ubezpieczenia społeczne płacone były terminowo, a pracownicy posiadali odpowiednie uprawnienia do pracy w Holandii.

 

                        

Podobnie jak wszystkie przedsiębiorstwa z certyfikacją NEN także i Laudam figuruje w publicznym rejestrze Stichting Normering Arbeid [Fundacji Standaryzacji Pracy] (SNA). Znak SNA jest znakiem jakości obowiązującym wszystkie agencje pracy tymczasowej i (pod)wykonawców prac.

VCU oznacza Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties [Kontrolną Listę Bezpieczeństwa Organizacji Pośrednictwa Pracy] i skupia się na bezpieczeństwie i zdrowiu w miejscu pracy, które powiązane są z systemem zarządzania. Certyfikat VCU obowiązuje przedsiębiorstwa delegujące pracowników do firm z certyfikatem VCA. Firmy te często wykonują pracę o podwyższonym ryzyku w niebezpiecznym otoczeniu. Dzięki certyfikatowi VCU Laudam może wykazać, że w zakresie BHP wszystko jest pod kontrolą.

 

 Od 2015 r. Laudam jest członkiem NBBU – Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen [Holenderskiego Związku Agencji Pośrednictwa Pracy i Pracy Tymczasowej]. Agencje pracy tymczasowej skupione w tej organizacji branżowej dla profesjonalnych pośredników na rynku pracy spełniają najwyższe wymogi jakości w zakresie administracji i organizacji. 
Posiadając znak jakości SNF, przyznawany w związku z kwestiami zakwaterowania migrantów zarobkowych, przedsiębiorstwa mogą wykazać, że wszystkie kwestie związane z miejscem zamieszkania pracowników tymczasowych są zgodne z przepisami. Stichting Normering Flexwonen [Stowarzyszenie Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych] (SNF) administruje rejestry przedsiębiorstw spełniających normę dotyczącą zakwaterowania migrantów zarobkowych i aktualizacje normy z tym związane. Oczywiście Laudam jest posiadaczem znaku jakości SNF.