• Looking for employees?
  • vlag taal
  • vlag taal
Hoe kom ik snel aan
flexibele en beschikbare
medewerkers voedingsindustrie?
headerafbeelding
afbeelding leeg
 

Weekbericht - Week 50 2020

De Covid-crisis in uitzendland, hoe Laudam herpakt

                                                                                                      

Wekelijks informeren we u over de achtergronden van Laudam. Afwisselend praten we u graag bij over onze projecten, klanten, medewerkers en allerhande wetenswaardigheden. In dit weekbericht willen we u graag informeren over de stand van zaken van Laudam met betrekking tot het hoofd bieden aan de crisis waar we met heel bedrijving Nederland nu eenmaal mee te dealen hebben.

Onlangs verscheen in het AD een interessant interview met de topvrouw van Randstad, Dominique Hermans. In dit interview geeft zij aan hoe gigant Randstad om is gegaan met de huidige Covid-crisis die (ook) voor de uitzendbranche er hard inhakt.

Dit interview, dat u via deze link kunt inzien (bron: Algemeen Dagblad) zullen we voor u middels een opsomming samenvatten:

  • Ruim 40 % van de Nederlandse uitzendkrachten kwam in het begin van de Covid-crisis zonder werk te zitten;
  • De horeca, automotive en luchtvaart werden hard getroffen, daarentegen  groeiden logistiek, online-winkelen en de zorg;
  • Door vanuit data-analyse te kijken naar vaardigheden van de getroffen uitzendkrachten en hen een snel te realiseren persoonlijk ontwikkelplan aan te bieden kon Randstad snel aansluiting vinden voor uitzendkrachten bij beschikbare vacatures in groeibranches;
  • Randstad gelooft in een ontslagvrije samenleving en voorziet dat Nederland komende jaren meer gaat inzetten op van-werk-naar-werk;
  • De kosten van goed loopbaanadvies, omscholing en specifieke opleidingen zullen opwegen tegen de financiële voordelen van een ontslagvrije samenleving;
  • Corona laat zien dat de flexibele schil nodig is om de BV Nederland gezond te houden;
  • Flexibilisering in Nederland schiet op sommige vlakken door, denk bijvoorbeeld aan zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt die eigenlijk geen zzp’ers willen zijn. Deze ‘gedwongen’ en kwetsbare ZZP’ers kunnen bij een uitzendorganisatie voorzien worden van een marktconform loon, verzekering en loondoorbetaling bij ziekte.

Wanneer we dit interview naar Laudam vertalen dan herkennen wij veel van onze eigen tussentijdse stappen in dit inspirerende artikel. Met name in het omscholen en ‘opscholen’ van uitzendkrachten maken we bij Laudam forse stappen, waarbij de vaardigheden van de individuele uitzendkracht optimaal worden benut, verhoogd en afgestemd op de marktbewegingen.

Naast deze initiatieven schept het verregaande Covid-beleid van Laudam onder klanten en prospects vertrouwen, wat ten goede komt aan het kunnen blijven plaatsen van gemotiveerde uitzendkrachten. Uitzenden in deze tijd laat zien dat veel uitzendbureaus hun maatschappelijke rol pakken, Laudam wil en zal daar natuurlijk niet in achterblijven. Hierin zijn wij zeer blij met de hele fijne samenwerking met onze klanten. Deze samenwerking is belangrijker en bevredigender dan ooit.

Bronvermelding: AD 5 december 2020 pagina 18 + 19

#praca_w_Holandii