• Looking for employees?
  • vlag taal
  • vlag taal
Waar vind ik 24/7
flexibel en vakbekwaam
productiepersoneel?
headerafbeelding
afbeelding leeg
 

Weekbericht - Week 47 2020

Vragen over werk- en leefomstandigheden uitzendkrachten en andere klantvragen

In dit weekbericht willen we het hebben over de top 3 topics met nieuwe klanten die er heersen rondom uitzendwerk en dan met name rond uitzendwerk van Oost-Europese arbeidsmigranten.

In de huidige economie waarin bedrijven worden geconfronteerd met een onvoorspelbaar afzetmodel en daarmee ook onvoorspelbaarheid in hun productieplanning, sparren we veel met bedrijven over optimaal afgestemde personeelsflexibiliteit. In deze gesprekken komen opvallend veel overeenkomstige vragen naar voren. Het leek ons interessant om dit in dit bericht met u te delen door de top-3-vragen te behandelen op volgorde van frequentie.

1. Uitzendkrachten inhuren is duurder dan eigen personeel … toch?
Het antwoord op deze vraag is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het desbetreffende bedrijf en de werkzaamheden waar het om gaat. Zoals gezegd zijn er steeds meer bedrijven die te maken hebben met een flexibele productiegraad. Met name voor hen is het inhuren van een uitzendkracht vaak aanmerkelijk goedkoper dan met eigen personeel op dal-momenten overcapaciteit te hebben, omdat alleen de werkelijk gewerkte uren betaald worden. Daarnaast is werving- en selectie een kostbare aangelegenheid voor bedrijven, zeker als niet in één keer de goede arbeidskracht wordt geworven. Doordat wij met een relatief vaste pool aan uitzendkrachten werken die bij verschillende opdrachtgevers zijn ingezet, hebben wij een goed inzicht gekregen de individuele kwaliteiten van iedere uitzendkracht waarmee we snel de juiste man/vrouw kunnen plaatsen. Dit bespaart kosten bij de klant. Veel bedrijven die ons inhuren geven aan dat ze met het flexibel op- en afschalen hun kosten juist kunnen beheersen door administratieve besparingen, geen extra kosten bij ziekte en beperkte loondoorbetalingsverplichting. Naast het voordeel van gemak en zekerheid van beschikbare krachten bij (plotselinge) druktes.

2. Ik hoor de laatste tijd veel over de positie van arbeidsmigranten, hoe is dat bij Laudam geregeld?
Ook wij bij Laudam krijgen via de media de berichten door over slechte werk- en woonomstandigheden onder arbeidsmigranten. Ook horen wij soms ervaringen van uitzendkrachten die zich bij ons aanmelden. Laudam gelooft dat eerlijk uitzendwerk en financieel gezond ondernemen ondanks overheidsreguleringen zoals WAS (Wet Aanpak Schijnconstructies) en WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) nog altijd mogelijk is. Wij gaan zeker niet wijzen naar de ander, we kunnen alleen aangeven hoe wij fair betaald en fijne omstandigheden voor onze uitzendkrachten borgen

  • Voor onze uitzendkrachten zorgen we voor een salaris die in het kader van de WAB marktconform is, altijd volgens de CAO van onze klanten. Wij vragen regelmatig salarisverhoging aan wanneer een uitzendkracht buitengewoon goed presteert of vak-certificaten behaalt.
  • Voor onze uitzendkrachten verzorgen wij huisvesting in een van onze vele huizen. Wij willen dat onze uitzendkrachten zich thuis voelen, waarbij we onder andere het SNF-keurmerk naleven. Met dit keurmerk (Stichting Normering Flexwonen) voor huisvesting van arbeidsmigranten kunnen bedrijven aantonen dat hun huisvesting op orde is.
  • Tevens is Laudam aangesloten bij alle instanties die hart hebben voor het welzijn van uitzendkrachten, op www.laudam.nl/nl/keurmerken treft u daar een overzicht van aan.

 

3. Kan ik naast ‘handjes’ ook terecht bij jullie voor gekwalificeerd of specifiek werk?
Ja, wij kunnen zeker gekwalificeerde medewerkers leveren, bij voorbeeld met bepaalde certificeringen voor heftruck, reachtruck en las-specialisaties. Wekelijks leiden wij veel uitzendkrachten op om de benodigde certificaten te behalen of te verlengen. Met onze gespecialiseerde flexpools kunnen wij ook mensen leveren die een bepaalde ervaring hebben in specifieke branches, bijvoorbeeld in banketbakkerijen of voedselverpakking.

#praca_w_Holandii