• Looking for employees?
  • vlag taal
  • vlag taal

Waar vind ik flexibel
en direct beschikbaar
logistiek personeel?

headerafbeelding
afbeelding leeg
 

Weekbericht - Week 46 2020

In dit weekbericht willen we het hebben over economie van Polen. Want is bijvoorbeeld een mindere thuiseconomie nog steeds een reden om als Pool naar Nederland te komen, of is de situatie veranderd?

Nou, om het antwoord maar gelijk te geven: de economie in Oost-Europa groeit echt snel de laatste jaren, waarbij Polen ook nog eens dé uitschieter is. Polen groeit door haar binnenlandse consumptie, een groeiend consumentenvertrouwen én de export van Polen neemt sinds 2015 sterk toe.  De economische groei die sinds 1989, het jaar van de val van de Berlijnse muur, jaarlijks stijgt maakt met name de laatste jaren een extra toename in omvang door. Polen exporteert veel binnen Europa, met een zeer gevarieerd en solide palet aan producten zoals machineonderdelen, kunststoffen, consumentenelektronica tot aan medische halffabricaten.

Foto Warsaw (bron foto: Wikipedia)

Mooi … toch?
Natuurlijk is de groeiende welvaart voor Polen heel fijn. Het heeft echter wel consequenties voor bijvoorbeeld Nederland. Want daar waar de economie goed gaat in Polen daalt de werkeloosheid er al jaren achtereen. Bij toenemende arbeidsvraag stijgt ook het gemiddelde loonniveau. Bij Laudam volgen wij de ontwikkeling van de werkloosheid in Polen nauwgezet omdat dit een indicator is voor de mate van inzetbaar personeel. Hierbij valt het ons op dat de Poolse werkloosheidcijfers op sommige momenten vergelijkbaar (en soms ook lager) zijn ten opzichte van de cijfers in Nederland. Met deze positieve ontwikkeling in Polen ontstaat er bijna tegelijkertijd in Nederland een tekort aan werknemers, voor met name uitvoerend werk. Arbeidsmigratie is erg belangrijk voor de economie van Nederland. Het CBS heeft becijferd dat onze economie nu om en nabij 50.000 buitenlandse arbeidskrachten te kort komt.

Dit alles is voor onze afdeling Werving en Selectie een toenemende uitdaging om de goede uitzendkrachten te blijven aantrekken. Het opgang houden van een gezonde flow arbeidstalenten begint al in Polen zelf, waar we W&S-medewerkers hebben om het werken bij Laudam in Nederland te promoten. We zijn bij Laudam zeker niet somber over het vinden van gemotiveerde uitzendkrachten voor de toekomst, we merken echter wel dat het uitzendwerk een goede organisatie en sterk intern personeel blijft vergen. Maar in dat laatste zit juist onze hoop; met een fijn team hebben we nog iedere dag de kick van het uitzenden. Samen met onze prachtige klanten.

#praca_w_Holandii Werkloosheidspercentage in Polen (bron: Wikipedia)

« Terug naar overzicht