• Looking for employees?
  • vlag taal
  • vlag taal
Hoe kom ik snel aan
flexibele en beschikbare
medewerkers voedingsindustrie?
headerafbeelding
afbeelding leeg
 

Weekbericht - Week 09 2021

Verkiezingsprogramma’s: hervorming arbeidsmarkt

De verkiezingen van deze maand komen steeds dichterbij. De belangrijkste coalitie- en oppositiepartijen besteden in hun verkiezingsprogramma’s veel aandacht aan hervorming van de arbeidsmarkt. Wanneer we de programma's van de diverse partijen samenvatten dan zien we dat de voorgenomen regulering met name flexibel werk betreft, die eenzijdig aangepast dreigt te gaan worden.

Uit de programma's is op te maken dat veel politieke partijen de adviezen van commissie-Borstlap veel navolging willen gaan geven. De regulering van uitzendwerk wordt aanmerkelijk meer en nadrukkelijker vermeld dan in vorige verkiezingsprogramma’s. 

Borstlap: uitzender met name bij Piek & Ziek 
De Commissie Borstlap is er sterk voorstander van dat uitzendwerk vooral werk moet zijn dat moeilijk voorspelbaar is: Piek & Ziek. Meerdere politieke partijen geven een dergelijke piek-en-ziek-rol voor de uitzender aan. Een zorg die onder andere branchevereniging ABU bij deze versmalling van uitzendwerk aangeeft: "Men vergeet dat uitzendwerk ook een belangrijke allocatie- en opstapfunctie heeft. Uitzendwerk brengt vraag en aanbod bij elkaar en is voor mensen een belangrijke opstap naar de arbeidsmarkt." 

Flexibel werk duurder?
Verder geeft ABU aan dat in veel verkiezingsprogramma’s is te lezen dat flexibel werk duurder moet worden. Het gevaar van een waterbedeffect is dan echter groot. Dit bleek na de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans in 2020: die leidde tot een ongewenste verschuiving naar ongereguleerde flexibele arbeid met name aan de basis van de arbeidsmarkt waar mensen vaak gedwongen werken als zzp’er. Politieke partijen beseffen dat er voorwaarden moeten komen aan de toetreding tot de uitzendbranche. Net als het besef dat een persoonsgerichte aanpak nodig is om malafide partijen van de markt te weren. Daar staat tegenover dat weinig partijen pleiten voor meer controles van de overheid in het ‘buitengebied’: de niet-SNA-gecertificeerde uitzenders. Terwijl dit voor de ABU een cruciaal onderdeel is van de sluitende aanpak van malafiditeit.

Ook bij Laudam volgen wij de verkiezingsontwikkelingen op de voet en hopen op een faire positie van flexwerk.

#praca_w_Holandii