• Looking for employees?
  • vlag taal
  • vlag taal
Hoe kom ik snel aan
flexibel inzetbare mensen
voor de metaalsector?
headerafbeelding
afbeelding leeg
 

Weekbericht - Week 08 2021

Laudam keurmerk SNF: 100%-controle op huisvesting arbeidsmigranten

 

Veel van onze klanten geven aan dat ze het waarderen dat Laudam heel ver gaat met haar certificeringen en keurmerken, die gericht zijn op de belangen van uitzendkrachten en klanten.

Onlangs werd het besluit van de Stichting Normering Flexwonen (SNF) bekend gemaakt dat er voor vanaf dit jaar (2021) is aangekondigd om voor élk pand voor huisvesting van arbeidsmigranten een certificeringskeuring wordt uitgevoerd. Het SNF keurmerk is één van de certificeringen van Laudam.

 

Met het SNF keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten kunnen bedrijven aantonen dat hun huisvesting op orde is. Stichting Normering Flexwonen (SNF) beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt de normen.

 

Het recente besluit van Stichting SNF houdt in dat er een periodieke inspectie komt (100%-controle) op álle panden waarin arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Voorheen werd vanuit de Nationale Verklaring Huisvesting Arbeidsmigranten uit 2012 door SNF steekproefsgewijs de woonwaardigheid en veiligheid van de woningen gecontroleerd.

 

Striktere normen en naleving

Nieuw ten opzichte van de huidige normen is de toevoeging ‘toezicht en beheer’. Voor de bewoners betekent ‘toezicht en beheer’ onder meer dat bij de grote locaties een beheerder beschikbaar is. Voor omwonenden dient er een aanspreekpunt bij de verhuurder bekend te zijn. Laudam is blij dat met deze aanscherpingen de woonbeleving voor arbeidsmigranten in Nederland nu beter wordt bewaakt. De controlepunten binnen deze ‘woonbeleving’ zijn daarbij gelukkig breed en vergaand; zaken als persoonlijke ruimte (privacy), hygiëne en een adequate klachtenafhandeling worden naast veiligheid ook gecontroleerd. Het aangescherpte SNF-keurmerk zal vanaf dit jaar worden ingevoerd door alle gemeenten voor het toestaan van huisvesting van arbeidsmigranten, waarbij Laudam aan de uitvoering ervan onverminderd fanatiek blijft meewerken.

 

#praca_w_Holandii