• Looking for employees?
  • vlag taal
  • vlag taal
Waar vind ik flexibel
en direct beschikbaar
agrarisch personeel?
headerafbeelding
afbeelding leeg
 

Weekbericht - Week 07 2021

Hoe gaat het met aandeel flexwerkers? 

Het aantal van werknemers met een vast contract is in vergelijking met q4-2020 met 95.000 toegenomen naar 5,7 miljoen (1%). Ook het aantal zzp’ers steeg, met 53.000 tot 1,2 miljoen (5%).

Cijfers uitzendkrachten
De daling van het aantal flexibele contracten is onder andere te verklaren door een grote afname van het aantal uitzendkrachten. In q4-2020 telde ons land 213.000 uitzendkrachten, circa 41.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit is een afname van 19%.

Met de recente cijfers is er een herstel te bespeuren: het aandeel van uitzendkrachten nam toe in vergelijking tot het derde kwartaal met 15.000 (8%).  Daarnaast nam het aantal werknemers met een tijdelijke dienstverband toe. 
(onderstaande afbeelding: de verhoudingen tussen de diverse contractvormen, bron: ABU).

#praca_w_Holandii