• Looking for employees?
  • vlag taal
  • vlag taal
Hoe kom ik snel aan
flexibel inzetbare mensen
voor de metaalsector?
headerafbeelding
afbeelding leeg
 

Weekbericht - Week 04 2021

Hoe houdt u uw medewerkers gemotiveerd zich aan de corona-preventie te blijven houden?

We zitten inmiddels al lang in de lopende corona-crisis. Iedereen is de beperkende regels natuurlijk inmiddels al aardig beu. Toch is het van belang om uw medewerkers op de werkvloer gemotiveerd te houden om de coronapreventie nauwlettend te blijven naleven.

Tijdens het schrijven van dit artikel, deze ochtend, verschijnen er 2 nieuws-upates; er wordt bekend gemaakt dat de avondklok hoogstwaarschijnlijk per volgende week verdwijnt en dat het kabinet overweegt de winkels volgende week te laten openen voor afhalen. Al deze eindetunnel-lichtjes maken ons wat losser in het naleven van regels die op het moment zélf nog gelden.

Hoe personeel te laten houden aan nog geldende regels in uw bedrijf?

Als werkgever of leidinggevende dient u met betrekking tot het motiveren van het naleven van de corona-regels te

  • communiceren,
  • faciliteren en te
  • waarderen.

 

Communiceren

Blijf communiceren wat de veiligheidsregels zijn. Zorg er voor dat de preventie-signalen en -teksten niet uit beeld (en daarmee de aandacht) verdwijnen, door deze schoon en zichtbaar te houden. Vervang deze signalen en teksten zodra ze minder leesbaar zijn of enige slijtage vertonen. Vervang het papier met de teksten eens in een andere (opvallende) kleur. Laat zien dat werkplekken en werkmateriaal nog altijd gedesinfecteerd worden (bijvoorbeeld met een actueel bijgehouden aftekenlijst). Blijf eveneens de thuisblijfindicatoren voor gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, licht hoesten, verhoging etc.) communiceren.

 

Faciliteren

Zorg er voor dat beschermingsmiddelen ruim en zichtbaar op voorraad zijn. Vervang mondmaskers eventueel met een andere kleur of design (mits deze ook aan de eisen voldoen). Hou een eventueel rooster van wie verantwoordelijk is voor aanvulling van beschermingsmiddelen actueel.

 

Waarderen

Ook al moet het naleven van de corona-regels iets vanzelfsprekend zijn in het bedrijf, het is goed om uit te spreken dat de naleving ervan gezien en gewaardeerd wordt.

Dat waarderen kan op zeer diverse manieren zoals als steeds een wisselende waarderingstekst plaatsen (compliment afstand houden, gebruik preventiemiddelen etc.) op strategische plekken of het benoemen tijdens werkoverleg.

 

Ook voor u als leidinggevende of werkgever ligt het gevaar van verslappen op de loer, echter het preventiebeleid met bijbehorende verantwoordelijkheid ligt op het leidinggevende niveau.

Wij wensen u gezondheid en hou vol!  toe.


 #praca_w_Holandii