• Looking for employees?
  • vlag taal
  • vlag taal
Waar vind ik flexibel
en direct beschikbaar
agrarisch personeel?
headerafbeelding
afbeelding leeg
 

Keurmerken en certificeringen zijn een extra kwaliteitsgarantie

Het opbouwen van een hechte relatie met onze opdrachtgevers is voor ons essentieel en daarbij past ook, naast dat we de afspraken met u één-op-één nakomen, dat alles wat wij doen volledig past binnen de geldende Nederlandse wet- en regelgeving. Dit betekent dat wij ons aan de relevante CAO's, de Wet Minimum Loon en de Wet Vreemdelingenarbeid houden. Elke drie maanden ontvangt u van ons een verklaring van goed betalingsgedrag van de Belastingdienst als bewijs dat Laudam alle verplichte sociale lasten en belastingen volgens de regels afdraagt. Daarnaast kunt u gebruik maken van onze G-rekening. Wij beschikken over onderstaande keurmerken en certificaten.

 

Laudam voldoet aan NEN-4400-1 sinds 2007. Deze norm - opgesteld door de uitzendbranche, samen met bedrijven en vakorganisaties - ziet er op toe dat belastingen en sociale verzekeringspremies tijdig worden betaald en dat de medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland te mogen werken.

                        

Zoals ieder NEN-gecertificeerd bedrijf is ook Laudam hierdoor opgenomen in het openbare register van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Het SNA keurmerk is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk.

VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties en richt zich op veiligheid en gezondheid waaraan een beheersysteem is gekoppeld. VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Deze bedrijven voeren vaak werkzaamheden uit met een verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Met het VCU-certificaat kan Laudam aantonen dat het VG-beheersysteem op orde is.

 Sinds 2015 is Laudam lid van de NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. Uitzendbureaus die aangesloten zijn bij deze brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt, voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen op het gebied van administratie en organisatie. 
Met het SNF keurmerk voor huisvesting van arbeidsmigranten kunnen bedrijven aantonen dat hun huisvesting op orde is. Stichting Normering Flexwonen (SNF) beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen en onderhoudt de normen. Laudam beschikt uiteraard over het SNF-keurmerk.